Γ. Οικονόμου: Χαιρετίζουμε την ευρωπαϊκή Πράξη για την ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης

Η ελληνική Κυβέρνηση, με δήλωση δημόσιας υποστήριξης του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη…