Τεράστιο βήμα για την τεχνολογία: Επιστήμονες εκτύπωσαν φιλέτο ψαριού

Σε ένα πολύ σπουδαίο επίτευγμα κατάφεραν να φτάσουν επιστήμονες από το Ισραήλ, καθώς κατόρθωσαν να εκτυπώσουν…