Εβραίοι φοιτητές κατέφυγαν στη βιβλιοθήκη πανεπιστημίου μετά από εισβολή φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών

Μια ομάδα φοιτητών στο Cooper Union αναζήτησε καταφύγιο στη βιβλιοθήκη της σχολής την Τετάρτη, όταν μια…