Η κυβέρνηση βαδίζει σε «γέφυρα ασφαλείας» που αιωρείται…

Εάν προσπαθήσει κανείς να κάνει εικόνα τις σκέψεις της κυβέρνησης αναφορικά με το νέο μείγμα μέτρων…