Γνήσιο υπογραφής και στα αγγλικά μέσω gov.gr

Ψηφιακή βεβαίωση γνήσιου υπογραφής και στα αγγλικά θα μπορούν να έχουν στα χέρια τους οι πολίτες…