Από 5 Σεπτεμβρίου η διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από την Περιφέρεια Αττικής

Από τις 5 έως τις 29 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης…