Η ΕΕ αντιμέτωπη με τη θεωρία του «μεγάλου στασιμοπληθωρισμού» στα τρόφιμα

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη θεωρία του «μεγάλου στασιμοπληθωρισμού», γνωστή στους ειδικούς ως «stagflation», που…