Έκδοση για τον Εμφύλιο Πόλεμο από την “Καθημερινή”

Μια νέα εκδοτική σειρά της «Καθημερινής», που φωτίζει το παρελθόν, με τα μάτια στο παρόν και…