Προς άρση των υφιστάμενων περιορισμών για την εξυπηρέτηση των ξένων επενδύσεων

Η Κίνα θα προχωρήσει στην εισαγωγή νέων μέτρων για την οργάνωση του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ώστε…