«Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»: Νέες δυνατότητες για περισσότερες αιτήσεις επιδότησης

Επιπλέον 4,6 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για την υποβολή νέων αιτήσεων ένταξης στη δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»,…