Έτσι υποβάλλονται οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Μάιο- Ποια τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι νέες λίστες ΚΑΔ

Ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις δηλώσεις Διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων…