Ο φωτογράφος Bernhard Lang φωτογραφίζει οροσειρές και άγνωστα φυσικά τοπία

Ο φωτογράφος Bernhard Lang φωτογραφίζει οροσειρές, Στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και τη Σλοβενία. Στρέφει…