Γ. Οικονόμου: Θα εγκριθούν 34 έργα άνω των 160 εκατ. ευρώ για την επεξεργασία λυμάτων

«Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων, περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» ανάφερε ο…