Εξεταστική Επιτροπή: Αποφασίζει για θέματα λειτουργίας και προγραμματισμού

Κεκλεισμένων των θυρών και σε εφαρμογή της διαδικασίας μυστικότητας,, συνεχίζονται και σήμερα, δεύτερη ημέρα, οι εργασίες…