Καράογλου: Με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση λύνουμε το πρόβλημα της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων στο δημόσιο τομέα

Περιγράφοντας τους βασικούς άξονες του Σχεδίου Νόμου ο κ. Καράογλου ανέφερε ότι πρόκειται για μια ριζική…