Στάση εργασίας πολυϊατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων στις 16 Σεπτεμβρίου

Ενάντια στο μέτρο του claw back θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας πολυϊατρεία και κλινικοεργαστηριακά ιατρεία Στάση εργασίας…