«Πρωτιά» της Ελλάδας στην εκλογή του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση στην Κατηγορία «Α» του συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, επιβεβαιώνοντας…