Ενισχύσεις στους ορυζοκαλλιεργητές για εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων

Εντός του Απριλίου αναμένεται να προκηρυχθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.07 «Εναλλακτική…

YouTube
YouTube