Η ΕΕ ανακοίνωσε μια πολύπλοκη μεταρρύθμιση για τη μετανάστευση και το άσυλο που συναντά ήδη επικρίσεις

Μεγαλύτερη αυστηρότητα όσον αφορά τις επιστροφές μεταναστών, αυξημένοι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα, επιτάχυνση των διαδικασιών: οι…