Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ρομποτική από Σεπτέμβριο στα σχολεία

Eντάσσονται στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων Με νέες…