Έκθεση Star Trek στο μουσείο Henry Ford

Το μουσείο Henry Ford είχε ξεχωριστή έκθεση για το Star Trek με περισσότερα από 100 σπουδαία…