Κουμπί αυτοκινήτου υπεύθυνο για θανάτους και τραυματισμούς!

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις Η.Π.Α. εξαιτίας  του Start Button (κουμπί μίζας)…