ΕΕ: Άνοιγμα συνόρων σε 14 «τρίτες χώρες», εκτός οι ΗΠΑ

Ύστερα από ένα δύσκολο συμβιβασμό, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών της ΕΕ κατέληξαν χθες σε μία…