«Βαρόμετρο» ΕΒΕΘ: Το 68% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι η πανδημία έχει πλέον μικρή ή και καμία επίπτωση στη λειτουργία τους

Δυσκολίες ή και αδυναμία πληρωμής των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και της θέρμανσης δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν,…

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ: Κατάρρευση όλων των δεικτών το τελευταίο εξάμηνο

Βουτιά στο Δείκτη Εμπιστοσύνης Καταναλωτών, κάθετη πτώση του Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχανία, εντυπωσιακή επιδείνωση στο…