Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ξεκινάει η υποβολή των προτάσεων

Από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου 2023 θα μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις…