ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μεταφορά CNG

Την υπηρεσία μεταφοράς CNG με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα για την τροφοδότηση απομακρυσμένων περιοχών λαμβάνει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και την Απόφαση ΡΑΕ 643/2018 (ΦΕΚ Β’ 3334/10.08.2018).

Όσοι ενδιαφέρονται για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την τροφοδότηση των περιοχών της Αδείας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που ορίζονται στις ακόλουθες Αποφάσεις:

propoli

Απόφαση ΡΑΕ 443/2019 (ΦΕΚ Β’ 2945/16.07.2019)

Απόφαση ΡΑΕ 442/2019 (ΦΕΚ Β’ 2972/19.07.2019)

καλούνται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ:

Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε.,
Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, Τ.Κ. 54628, Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση προμηθειών, Τηλ: 2310 584160.

Δείτε ακόμη: Ξεκινά η αποκατάσταση του παροπλισμένου λιγνιτικού σταθμού ΛΙΠΤΟΛ στην Κοζάνη

Loading