Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που θα παρουσιάζει το ΑΠΘ στην BEYOND 2022

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και καινοτόμα εργαλεία που απαντούν σε περιβαλλοντικά, ιατρικά, κοινωνικά και άλλα  προβλήματα και ανάγκες παρουσιάζει η ερευνητική κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στη φετινή Διεθνή Έκθεση Καινοτομίας και Τεχνολογίας BEYOND 2022, που ξεκινά αύριο Πέμπτη στο εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ- Helexpo.

«Εργαζόμαστε συστηματικά, ώστε να διαχέονται στην κοινωνία, την οικονομία, τον παραγωγικό τομέα, μεγιστοποιώντας το αποτύπωμα του Πανεπιστημίου μας στην τοπική και εθνική ανάπτυξη», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου για τη συμμετοχή του πανεπιστημίου, που θα φιλοξενείται στο Περίπτερο 14 (stands 1 & 17), με ελεύθερη είσοδος για τους φοιτητές του ιδρύματος.

Οι συμμετοχές του ΑΠΘ στην Beyond είναι οι εξής:

“Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην αναχαίτιση της Κλιματικής Κρίσης”

Η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνδυασμό με τον έξυπνο τρόπο λήψης αποφάσεων, χρησιμοποιώντας ψηφιακά πρότυπα των παραγωγικών διεργασιών και υπολογιστικά συστήματα υψηλής επίδοσης, επιτρέπει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη από τη βιομηχανική παραγωγή.

Η πρώτη δράση υλοποιείται σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς (EKETA) και εταιρείες στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου FF4EuroHPC (GA 951745). Αφορά τον βέλτιστο σχεδιασμό συστημάτων διεργασιών για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται από βιομηχανικές μονάδες (ηλεκτροπαραγωγή, τσιμεντοβιομηχανία, χαλυβουργεία, χημική βιομηχανία) και την άμεση χρήση του για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων.

Η δεύτερη δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διμερούς επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας (T7ΔKI-00426) της ΓΓΕΚ και στοχεύει στον περιορισμό των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου από μονάδες καθαρισμού υγρών αποβλήτων της χαρτοβιομηχανίας.

“ArthroMicroPerMed: Νανοβιοτεχνολογική ενέσιμη εξωκυττάρια μήτρα (ECM) για αναγέννηση χόνδρου, εξατομικευμένη θεραπεία και ταυτοποίηση μεταβολιτών του «ατομικού» μικροβιώματος που εμπλέκονται στον εκφυλισμό των αρθρώσεων”

Στο πλαίσιο του έργου ArthroMicroPerMed συνδυάζονται η εξατομικευμένη ιατρική θεραπεία (Personalized Medicin) για φθορές αρθρώσεων (Arthro) με ταυτόχρονη έγχυση νέων «ευφυών» βιοϋλικών και βλαστοκυττάρων απομονωμένων από ισχίο ή γόνατο για «αρθρο-νέο-γένεση», καθώς επίσης η μελέτη επίδρασης μεταβολιτών του μικροβιώματος (Micro) στη γένεση της οστεοαρθρίτιδας. Παρασκευάστηκαν βιο-ικριώματα τα οποία συνδυάζουν την ελαστικότητα και την μηχανική αντοχή ελαστίνης και φιβροϊνης του μεταξιού. Μία άλλη σημαντική καινοτομία του ArthroMicroPerMed είναι η μελέτη της επίδρασης του μικροβιώματος τόσο στα νέα βιομιμητικά υλικά όσο και στην πρόληψη/ «εξατομικευμένη θεραπεία» της οστεοαρθρίτιδας.

“ΧΡΩΜΑΤΑ (ΧοΡοι Ωδές Μύθοι και έθιμΑ για την Ανάπτυξη Τεχνολογιών Άυλης κληρονομιάς)”

Διαδραστική πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας που αξιοποιεί στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για τη δημιουργία πολυμεσικών εμπειριών.

“Επιστήμη Δεδομένων γύρω από τον άνθρωπο: Μια προσέγγιση ενδυνάμωσης χρηστών βασισμένη στα δεδομένα”

Το Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων & Παγκόσμιου Ιστού (Datalab) έχει αναπτύξει μια σειρά από ανθρωποκεντρικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) νέας γενιάς με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των πολιτών για την ενίσχυση της συμμετοχής τους χωρίς αποκλεισμούς σε λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν προηγμένη ανάλυση δεδομένων με προσεγγίσεις που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σχετικά με την επεξεργασία περιεχομένου για τον εντοπισμό θεμάτων και συμβάντων, τη συλλογή τάσεων και την εξόρυξη γνώσης, την ανάλυση δομών κοινότητας σε δίκτυα και την ανακάλυψη μοτίβων συμπεριφοράς, χρηστών με αυξημένη επιρροή, ψηφιακής απάτης και αυτοματοποιημένων λογαριασμών σε κοινωνικά δίκτυα.

“Artificial Intelligence for assessing the quality of the breathed air in IoT supported smart city environments”

Τα διαθέσιμα στοιχεία ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μία μητροπολιτική περιοχή όπως αυτή της Θεσσαλονίκης προέρχονται από μετρήσεις σταθμών αναφοράς και παρέχουν μία γενική εικόνα της ποιότητας αέρα. Χρησιμοποιούνται τα στοιχεία αυτά καθώς και αποτελέσματα ντετερμινιστικών μοντέλων ως το εφαλτήριο για να κινηθούμε σε χωρική και χρονική κλίμακα υψηλότερης ακρίβειας, εισάγοντας ένα δίκτυο αισθητήρων χαμηλού κόστους τεχνολογίας ΙοΤ στον αστικό ιστό. Με τη βοήθεια κατάλληλης υπολογιστικής υποδομής, προσπελάζονται διαθέσιμα στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της πόλης και την κατάσταση του ατμοσφαιρικού της περιβάλλοντος, όπως ερασιτεχνικοί μετεωρολογικοί σταθμοί και μετρήσεις επιστήμης των πολιτών, αλλά και ταχύτητα κίνησης οχημάτων στους δρόμους.

“Augmented Assessment-H Χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) στην αξιολόγηση των γνώσεων μεταναστών, προσφύγων και εν γένει αλλόγλωσσων μαθητών με στόχο τη συμπερίληψή τους στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ελλάδας”

Η δράση «Augmented Assessment» αποσκοπεί στην κάλυψη του κενού που υπάρχει κατά την αξιολόγηση των υφιστάμενων γνώσεων των νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων μαθητών/τριών στους τομείς των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών, με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό συμμετέχουν ως βασικοί εταίροι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως συντονιστής και οκτώ άλλοι φορείς (πέντε Πανεπιστήμια και τρία παιδαγωγικά ινστιτούτα) από Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία, Ισπανία και Φιλανδία. Μέσω της συνεργασίας των εταίρων του έργου έχει δημιουργηθεί μια πρωτοποριακή επαυξημένη εργαλειοθήκη με τη μορφή διαδικτυακής βιβλιοθήκης για την υποστήριξη ολόκληρου του έργου.

“D.I.A.S – Diagnostic Investigation Accurate System for Lung Cancer”

Η ερευνητική ομάδα iGEM MetaThess αποτελεί την πρώτη ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών που θα εκπροσωπήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM. Η ομάδα αποτελείται από μεταπτυχιακού φοιτητές από τα τμήματα Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό η ομάδα προχώρησε στη δημιουργία μιας διαγνωστικής συσκευής όπου με απλές αιματολογικές εξετάσεις θα δίνεται η δυνατότητα στον πληθυσμό να ανιχνεύει τον καρκίνου του πνεύμονα στα πρώιμα στάδια, ώστε να αυξηθούν τα επίπεδα επιβίωσης. Η συγκεκριμένη εξέταση προτείνεται να διενεργείται από τα διαγνωστικά κέντρα ετησίως.

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ