Το Παπαγεωργίου στο πλάι της Κοινής Ευρωπαϊκής Δράσης GAPP

Το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» προσφέρει τη βοήθειά του στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη βελτίωση των διαδικασιών επεξεργασίας αίματος, ιστών και κυττάρων, με στόχο να  ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τους ασθενείς που λαμβάνουν ανάλογες θεραπείες

Συγκεκριμένα το Αιματολογικό Τμήμα και η Διεύθυνση Πληροφορικής του «Παπαγεωργίου» , που μαζί με την 7η ΥΠΕ, την Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης και με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, συνιστούν την ελληνική ομάδα συμμετοχής στην Κοινή Ευρωπαϊκή Δράση GAPP (FacilitatinG of Authorization of Preparation Processes for blood, tissue and cells), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Υγείας ΕΕ. 


Σε συνεργασία με επιστήμονες 17 ευρωπαϊκών χωρών, μέσω της Δράσης επιχειρούν την ομογενοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας αίματος, αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων από το μυελό και το ομφαλικό αίμα, καθώς και ιστών για μεταμόσχευση. Σκοπός να αναπτυχθεί μια κοινή προσέγγιση από τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας για την αξιολόγηση και έγκριση των διαδικασιών παραγωγής μοσχευμάτων αίματος, ιστών και κυττάρων, δεδομένου ότι η ΕΕ θα αναθεωρήσει τη σχετική νομοθεσία το προσεχές διάστημα.


Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» φιλοξένησε στο αμφιθέατρό του, σε υβριδική μορφή, το Τελικό Συνέδριο Διάχυσης της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης GAPP το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα. 
«Η επιστημονική συνεργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών για τον ορισμό κριτηρίων ποιότητας στη διαδικασία προετοιμασίας του αίματος, των ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων, οι οποίες αφορούν στην αδειοδότηση, συλλογή, επεξεργασία, συντήρηση, αποθήκευση και διανομή του αίματος, ιστών και κυττάρων. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα αποτελέσουν τον οδηγό ώστε να υπάρξει η αντίστοιχη εναρμόνιση στα κράτη-μέλη και κάθε χώρα να έχει κοινές προσεγγίσεις για τον ασθενή» ανέφερε η επικεφαλής της ομάδας του «Παπαγεωργίου», διευθύντρια του Αιματολογικού Τμήματος Άννα Κιουμή


Από την πλευρά της, η διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ και της Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης, Καθηγήτρια Αιματολογίας Ελένη Παπαδάκη, τόνισε ότι «η τεχνογνωσία μεταβάλλεται γρήγορα και είναι σημαντικό οι αλλαγές να γνωστοποιούνται στην Πολιτεία, ώστε να τις αδειοδοτεί για να υπάρχουν κανόνες και να εξαλειφθούν οι ανισότητες για τους ασθενείς. Η επιστημονική συνεργασία έχει ήδη συμβάλλει στην προαγωγή της γνώσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τη διάδοση των δράσεων θα ωφεληθούν οι ασθενείς,  ανεξαρτήτως από τη χώρα όπου νοσηλεύονται».  

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

Δείτε επίσης: Πάτρα: Θύμα του κορονοϊού έπεσε ξανά το Άσυλο Ανιάτων – Βρέθηκε ανεμβολίαστος τρόφιμος με κρούσμα