Τμηματική αποκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον μεσιτικό τομέα της πόλης Ουχάν

52
Τμηματική αποκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον μεσιτικό τομέα της πόλης Ουχάν
Ουχάν (Xinhua) – Οι αρχές στην πόλη Ουχάν της επαρχίας
Χουμπέι, επιτρέπουν τμηματικά στις
εταιρίες που διαχειρίζονται περιουσιακά
στοιχεία να αποκαταστήσουν τις
παραγωγικές δραστηριότητές τους.
    Οι εταιρίες του κλάδου λαμβάνουν
κυβερνητική υποστήριξη, προκειμένου οι
δραστηριότητες να γίνονται μέσω του
διαδικτύου, αλλά και στην πραγματική αγορά
ακινήτων.
 
Ν.Χ.
 
 
 
©Πηγή: amna.gr