Ο δυνατός θόρυβος στο εργασιακό περιβάλλον βλάπτει σοβαρά και την καρδιά!

Πλήθος ερευνών δείχνουν ότι ο δυνατός θόρυβος  μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστα αποτελέσματα για την ακοή και την υγεία μας γενικότερα. Συγκεκριμένα όμως, ο δυνατός θόρυβος στο χώρο εργασίας δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο για την ακοή αλλά και για την καρδιά καθώς συντελεί στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων της χοληστερόλης, σύμφωνα με αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο American Journal of Industrial Medicine.

Επιστημονική ομάδα του Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου U.S. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ανέλυσε στοιχεία από τη δημοσκόπηση National Health Interview Survey του 2014 και διαπίστωσε ότι 41 εκατομμύρια αμερικανοί είχαν ιστορικό έκθεσης στον θόρυβο στον χώρο εργασίας και το 14% ανέφερε έκθεση σε θόρυβο εντός των προηγούμενων 12 μηνών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Κι ενώ το 12% είχε προβλήματα ακοής, το 24% είχε υπέρταση και το 28% υψηλή χοληστερόλη. Η έκθεση στον θόρυβο στο περιβάλλον εργασίας σχετίστηκε με το 58% των προβλημάτων ακοής και 14% των περιπτώσεων υπέρτασης αι το 9% των περιπτώσεων υψηλής χοληστερόλης.

Σε ποιες δουλείες παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά έκθεσης σε θόρυβο

Οι εργοστασιακές δομές με υψηλά ποσοστά έκθεσης των εργαζομένων σε θόρυβο ήταν τα ορυχεία (61%), τα εργοτάξια (51%) και οι γραμμές παραγωγής (47%).

Σύμφωνα με την Λιζ Μαστερσον, συγγραφέα της μελέτης και μέλος των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ, σημαντικό ποσοστό εργαζομένων είχαν ακουστικές δυσκολίες, υπέρταση και υπερχοληστερολαιμία που αποδίδονται στον θόρυβο στο εργασιακό περιβάλλον. Αν μπορεί να μειωθεί ο θόρυβος στο εργασιακό περιβάλλον σε ασφαλέστερο επίπεδο, πάνω από πέντε εκατομμύρια περιπτώσεις ακουστικών δυσκολιών μεταξύ των εργαζομένων σε θορυβώδες περιβάλλον θα μπορούσαν να προληφθούν.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι και ο ΔρΤζον Χαουαρντ, διευθυντής του NIOSH, συμπλήρωσε ότι η μείωση της έκθεσης στον θόρυβο δεν είναι καίριας σημασίας μόνον για την ακοή, αλλά επίσης για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης. Τα προγράμματα ελέγχου της επαγγελματικής υγείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν και εξετάσεις για την υπέρταση και την χοληστερόλη, εδικά σε άτομα που εργάζονται σε θορυβώδες εργασιακό περιβάλλον.