ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κατά 4,2% ο δείκτης κύκλου εργασιών χονδρικού εμπορίου

24
ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κατά 4,2% ο δείκτης κύκλου εργασιών χονδρικού εμπορίου
Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ παρουσίασε μείωση 4,2% στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2019, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019 παρουσίασε μείωση 9,5%.

Ο Εποχικά Διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 3,0%.