Έως τις 10 Μαΐου παρατείνεται το κλείσιμο σχολείων

251
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ειδικά μέτρα για εκπαιδευτικούς, φοιτητές και μαθητές με αναπηρία κατά το άνοιγμα των σχολείων
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Τις επόμενες ώρες αναμένεται να δημοσιευθεί ΚΥΑ, με την οποία αποφασίζεται η παράταση της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, όπως αυτή ρυθμιζόταν στην προηγούμενη ΚΥΑ, έως και τις 10 Μαΐου 2020.

Η παράταση αυτή γίνεται για προληπτικούς λόγους, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι της COVID-19.