Στοιχεία για θυγατρικές και ταμειακά διαθέσιμα ζητά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ανακοινώσεις για τις θυγατρικές και τα ταμειακά τους διαθέσιμα πρόκειται να ζητήσει από τις εταιρείες του FTSE 25 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές.

Αναλυτικά στοιχεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Συγκεκριμένα, σε μια καθυστερημένη κίνηση -η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή προκειμένου να διαλυθούν οι αμφιβολίες στην αγορά- η Επιτροπή θα ζητήσει από τις εισηγμένες να αναφέρουν ποιές είναι οι θυγατρικές τους στο εξωτερικό (αναλυτικά στοιχεία, ποσοστά, δομή κλπ) καθώς και το πού βρίσκονται κατατεθειμένα τα ταμειακά τους διάθεσιμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ορισμένες εταιρείες που δεν ανήκουν στον Δείκτη FTSE 25 θα προχωρήσουν προληπτικά στις παραπάνω ανακοινώσεις προκειμένου να δώσουν περισσότερες πληροφορίες στους επενδυτές.