Ευρωπαϊκή Πίστη: Συνεργασία με το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και τη δημιουργία αμοιβαίως επωφελών, ανταγωνιστικών προϊόντων, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Πίστη, η ελληνική ασφαλιστική εταιρία, με περισσότερα από 650.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια, με ένα δίκτυο πωλήσεων 5.700 συνεργατών και με σταθερή οικονομική ανάπτυξη. 

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο φορείς συμφώνησαν για τα ακόλουθα:

  1. Ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τη δημιουργία ασφαλιστικής συνείδησης και ανάδειξης της σημασίας της συμπληρωματικής ασφάλισης στην ελληνική κοινωνία.
  2. Δημιουργία συνδυαστικών/συμπληρωματικών ασφαλιστικών προγραμμάτων. 
  3. Αξιοποίηση του πανελλαδικού δικτύου πωλήσεων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη για την επικοινωνία και την προώθηση των ασφαλιστικών υπηρεσιών των δύο φορέων.
  4. Μακροπρόθεσμη συνεργασία ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη σε θέματα επαγγελματικής ασφάλισης. 

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, Ν. Χαλκιόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Για την Ευρωπαϊκή Πίστη η ανάδειξη της σημασίας της συμπληρωματικής ασφάλισης, είναι στρατηγικής σημασίας τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η συνεργασία με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ θα προσφέρει και στα δύο μέρη αμοιβαίες επωφελείς υπηρεσίες και αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος. Είμαστε βέβαιοι πως με την ανάληψη των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, όπως αυτές περιγράφονται στο μνημόνιο συνεργασίας μας, θα δημιουργηθούν όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία ασφαλιστικής συνείδησης σε μεγάλες επαγγελματικές ομάδες».

Ο πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου του ΤΕΑ- ΥΠΟΙΚ, Χ. Νούνης, ανέφερε: «Για το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ η παρούσα στρατηγική συνεργασία αποτελεί πρόδρομο πολύ σημαντικών θετικών εξελίξεων για τους δύο φορείς και έμπρακτη απόδειξη της δυνατότητας επωφελούς σύμπραξης του 2ου και του 3ου πυλώνα ασφάλισης για την παροχή ολοκληρωμένων συμπληρωματικών ασφαλιστικών παροχών σε μεγάλες επαγγελματικές ομάδες. Η πολύ-επίπεδη συνεργασία του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης με την ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, η οποία θα εξειδικευτεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να αποδώσει αμφίπλευρα θετικά αποτελέσματα τόσο για τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου μας όσο και για την ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, σε επίπεδο ασφαλιστικής συνεργασίας, δημιουργίας συμπληρωματικών ασφαλιστικών προγραμμάτων και λοιπών δράσεων ανάδειξης της σημασίας της ατομικής, οικογενειακής και εργασιακής ασφαλιστικής προστασίας». 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ