Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νομολογία ΕΔΔΑ

Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε και λειτουργεί στη χώρα μας μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ).

Η νέα ηλεκτρονική πύλη ειδήσεων δεν απευθύνεται μόνο σε νομικούς, αλλά σε όλους τους πολίτες που διεκδικούν την υπεράσπιση μίας σειράς δικαιωμάτων τα οποία προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Το όνομα της πολύ χρήσιμης διαδικτυακής πύλης είναι «ECHRCaseLaw». Μέσα από τις διαρκείς και ενημερωμένες αναρτήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά οι σημαντικότερες αποφάσεις του ΕΔΔΑ, οι οποίες είναι προσβάσιμες στον καθένα μέσα σε λίγες ώρες από τη δημοσίευσή τους.

Το γεγονός αυτό καθιστά το ECHRCaseLaw μία σημαντική δεξαμενή πληροφοριών για το νομικό κόσμο σχετικά με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τον τρόπο λειτουργίας του.

Τα οφέλη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα

Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να βρουν «χρήσιμα» εργαλεία και να ενημερωθούν αναλυτικά για τον τρόπο άσκησης και το κόστος της ατομικής προσφυγής στο ΕΔΔΑ, ικανοποιώντας τα δικαιώματά τους εκτός των εθνικών συνόρων.

Η ικανοποίηση, δε, αυτών των δικαιωμάτων, μέσω μιας θετικής απόφασης, μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, τόσο οικονομικά σε περίπτωση αναγνώρισης εύλογης αποζημίωσης, αλλά και ουσιαστικά αφού δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης από τα εθνικά δικαστήρια των υποθέσεών τους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου, που τα τελευταία χρόνια κερδίζει ολοένα περισσότερο έδαφος και στη χώρα μας, είναι ο πρώτος σε διεθνές επίπεδο δικαστικός μηχανισμός προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι αποφάσεις του εδραιώνονται όχι μόνο στο δικαστικό και νομικό κόσμο, αλλά αντανακλούν στους πολίτες του κάθε κράτους-μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχοντας εξαντλήσει τα εθνικά ένδικα μέσα προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θεωρώντας ότι αποτελεί το ύστατο καταφύγιό τους.